Българо-Американска Кредитна Банка с нов корпоративен сайт от Студио Х

Българо-Американска Кредитна Банка с нов корпоративен сайт от Студио Х

БАКБ (Българо-Американска кредитна банка) се довери на Студио Х за разработката на новия корпоративен сайт

БАКБ (Българо-Американска кредитна банка) се довери на Студио Х за разработката на новия корпоративен сайт, който е факт от началото на 2016 година. Новата визия покрива всички изсквания на клиента и отговаря на енергичния бизнес стил на банката. Тъй като Студио Х успя да се справи за кратък срок с всички предизвикателства пред проекта, БАКБ възнамерява да продължи позотворното сътрудничество и с последващи уеб проекти, за което ние благодарим.