Договорено е дългосрочно партньорство между FBN Bulgaria и Стопански факултет на Софийски университет

Договорено е дългосрочно партньорство между FBN Bulgaria и Стопански факултет на Софийски университет

На 17 септември т.г. председателят на Управителния съвет на FBN Bulgaria адв. Стефан Гугушев и президентът на FBN Bulgaria Next Generation адв. Виктор Гугушев бяха гости на ръководството и преподавателите на Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Домакин на срещата беше деканът на Стопански факултет доц. д-р Атанас Георгиев, а висшето учебно заведение бе представлявано и от доц. д-р Боряна Богданова, заместник-декан и ръководител на Кариерния център на Стопански факултет, проф. д.ик.н. Желю Владимиров, проф. д-р Десислава Йорданова и доц. Теодор Атанасов, преподаватели в катедра "Стопанско управление".

Срещата имаше за цел по-доброто взаимно опознаване, което да послужи за основа на бъдещо ползотворно сътрудничество по редица проекти от интерес както за академичната общност (студенти и преподаватели), така и за представителите на фамилния бизнес. Сред обсъжданите теми бяха гостуването на лектори - членове на FBN Bulgaria, изследователски проекти от общ интерес и значение, предоставяне на възможности за участие на студенти в стажантски програми, организирани от Сдружението и много други.

Участниците в срещата са мотивирани да ускорят старта на съвместните инициативи, за които членовете на FBN Bulgaria ще бъдат информирани своевременно. В продължение на проведените разговори и постигнатите решения бе подписано Споразумение за сътрудничество.