Гостувания на лектори от FBN Bulgaria в учебните занимания на студентите от Софийски университет

Гостувания на лектори от FBN Bulgaria в учебните занимания на студентите от Софийски университет

Вече 6 са проведените лекции на членове на "Сдружение на фамилния бизнес - България" пред студенти от различни бакалавърски и магистърски програми на Стопански факултет.


Участията на представители на FBN Bulgaria от старше и младше поколение се провеждат в реализация на подписаното през септември Споразумение за сътрудничество между Сдружението и факултета.

Пръв гост-лектор символично беше един от най-новите членове на нашата организация - инж. д-р Васил Христов, изпълнителен директор, мажоритарен акционер и председател на Борда на директорите на „Техкерамик-М“ АД, който гостува по специална покана на проф. Десислава Йорданова. Студентите от магистърската програма „Бизнес администрация – управление и предприемачество“, изучващи дисциплината "Предприемачество", преподавана от проф. Йорданова, се запознаха с историята на семейната компания на д-р Христов и получиха полезни съвети от предприемач със завиден международен опит.

Ден по-късно представителят на Следващо поколение Христо Христов, главен изпълнителен директор на "Дарик Радио", избра съвсем различен формат на гостуването си като активно провокира участието на студентите в дискусия по въпросите на предприемачеството. Христо (на снимката) сподели личния си опит по темата, разказа за някои предизвикателства, които стоят пред него, беше откровен за свои несполучливи решения.

Калоян Тодоров, създател и управляващ "СЕГ ивент сървисиз" ЕООД, бе лектор в магистърска програма „Бизнес администрация – стратегическо управление“, водена от проф. Цветан Давидков. Семейният бизнес на Калоян е вече наложен като модел и добре познат като портфолио сред редица сериозни партньори и клиенти. Ивент мениджмънтът обаче е бизнес сектор, повлиян в най-голяма степен от пандемията и затова трансформацията, която "СЕГ ивент сървисиз" е реализирала в кратки срокове е вдъхновяващ пример за далновидност и предприемчивост.

Двама представители на младото поколение - Теодора Младенова от "ТЕДА-ММ" и Иван Армянов от "Тангра-АВ" гостуваха последователно на бъдещите магистри по „Бизнес администрация – управление и предприемачество“. И двамата бяха лектори по предмета "Фамилен бизнес" и предложиха свой индивидуален подход към заниманието. Теодора се концентира върху примерите от работата на своите семейни компании, като препращаше към разработките на уважавни експерти в областта. Иван Армянов предложи информация по разнообразни теми и насити изложението си с интересни примери за световни семейни компании, тяхната история и предизвикателствата, които са преодолявали на различни етапи от развитието си.

Президентът на FBN Bulgaria в периода 2014 - 2017 г. Атанас Симеонов, създател и управляващ "ЕС Груп Интернешънъл" АД, демонстрира компетентност, задълбочени познания и убедителен опит в специфичната академична сфера на магистърската програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“. Гостуването на г-н Симеонов по предмета "Организационна промяна и развитие", воден от проф. Желю Владимиров, имаше за фокус теми като организационна промяна вследствие на преструктуриране, смяна на ръководството, сливания и придобивания, интернационализация. Мениджърският опит и принципи на Атанас Симеонов в голяма степен потвърдиха академични модели и концепции, представени по-рано в лекцията на проф. Владимиров.

Участията на лектори - членове на Сдружението продължават и през ноември и декември. Поканата да представляват нашата организация приеха Почетния председател на УС г-н Петър Манджуков и члена на УС г-н Жечко Кюркчиев. С предизвикателството да споделят знания и опит със студентите се ангажираха и бившите лидери на младежката структура и настоящи нейни активни членове Димитър Вълев и Иван Стайков.