FBN Bulgaria вече има своя Impact екип

FBN Bulgaria вече има своя Impact екип
Разгледай галерията

Две изключителни дами от второ поколение откликнаха на отворената покана и заявиха желанието си да се ангажират със създаването и развитието на българска Impact общност под егидата на световната организация Family Business Network.

Целта на FBN Impact Community е да насърчава и подпомага бизнес семействата в стремежа им да оказват позитивно влияние в света като им предоставя идеи за системна промяна чрез отговорна бизнес трансформация, въздействащо инвестиране, филантропия и застъпничество. Целенасочено ориентирана към следващите поколения, комуникацията има за фокус идеята за "предефиниране на понятието успех" и разчита на уникалната роля на фамилния бизнес да е носител на промяната. "Чрез съчетаването на бизнес опита със семейния дух, ние изграждаме бизнеси, основани на ценности, които се стремят да осигуряват повсеместен растеж, по-добро управление на риска и да насърчават устойчивостта. Чрез положителното въздействие, което създаваме, фамилните компании предефинираме разбирането за успех на поколенията", е отговорната позиция на международната Impact общност.

Управителният съвет на FBN Bulgaria оцени високо мотивацията и компетентността на Теодора Младенова (“Теда Пак”/”Дейт Трейд”) и Гергана Манолова (“М-Газ”) и реши да им повери изграждането на Impact общност на Сдружението. Решението е продиктувано от убеждението, че впечатляващия бизнес опит и дългогодишното активно участие в национални и международни FBN събития ще са от безценна полза на Теодора Младенова като лидер на Impact екипа, а ентусиазма и експертизата на Гергана Манолова в областта на екологичното, социално и корпоративно управление, ще допринесат за неговия бъдещ успех.