Годишна среща на лидерите на локалните младежки структури FBN Next Generation, 8 февруари 2020 г.

Годишна среща на лидерите на локалните младежки структури FBN Next Generation, 8 февруари 2020 г.

Президентът на FBN Next Generation – Bulgaria адв. Виктор Гугушев взе участие в Годишната среща на лидерите на локалните младежки структури на международната организация, която се проведе на 8 февруари т.г. в Париж, Франция.

На 8 февруари 2020 г. в Париж, Франция, президентът на FBN Next Generation – Bulgaria Виктор Гугушев взе участие в Годишната среща на лидерите на локалните младежки структури на международната организация. Адв. Гугушев присъства на заседанията, заедно с г-н Ивайло Ненков - член на българската младежка структура и член на организационния комитет по домакинството на България на Световната среща на младежите през месец май 2020 година.

 На проведените срещи бяха обсъдени стратегии за развитие на международната младежка структура, текущи проекти и инициативи. Делегатите имаха възможност да разговарят със своите колеги от Франция, от които получиха информация за развитието на местната организация и да обменят добри практики.

 Адв. Гугушев и г-н Ненков запознаха присъстващите с хода на подготовката на предстоящата Световна среща на младежите в България и постигнатите резултати до момента. Регистрацията за срещата беше официално отворена само 2 седмици по-рано и още в първите дни постави рекорди по регистрирани участници и заявен интерес.