"Интернационализацията на семейните компании в България"

FBN участва в подготовката на изследване на тема "Интернационализацията на семейните компании в България".

Материалът беше представен през юни на “The 14th Family Enterprise Research Conference (FERC)” в Мексико, където беше приет с голям интерес. Пет български семейни фирми взеха участие в проекта.