КОНКУРС за литературно есе на тема: "Какво предизвикателство е за мен участието или неучастието в семейния бизнес?"

 КОНКУРС за литературно есе на тема:

Екипът на FBN Next Generation обявява КОНКУРС за литературно есе на тема: "Какво предизвикателство е за мен участието или неучастието в семейния бизнес?"

ВАЖНО: Право да участват в конкурса имат само: 
Членове на Next Generation на възраст между 18 и 25 години.

Изисквания за размер на есето - 1500 думи
Изпращайте материалите си по email на: office@fbn.bg
Краен срок за предаване на материалите - 31.01.2019 г.

Победителят ще получи целева стипендия. Стипендията ще послужи за покриване на административните такси, пътни разходи и настаняване на предстоящата световна среща на Next Generation в Ресифе, Бразилия в периода 27-30 април 2019 г.

Желаем успех на всички участници!