Официална позиция на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ относно необходимостта от предприемане на адекватни действия за минимизиране на социалните и икономически щети в резултат от пандемичната заплаха

Официална позиция на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ относно необходимостта от предприемане на адекватни действия за минимизиране на социалните и икономически щети в резултат от пандемичната заплаха
Разгледай галерията

Официалната позиция на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ относно необходимостта от предприемане на адекватни действия за минимизиране на социалните и икономически щети в резултат от пандемичната заплаха, приетa на 23 март 2020 г. от Управителния съвет на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ и подписанa от Президента на Сдружението адв. Стефан Гугушев, е адресирана до министър-председателя, председателя на Народното събрание и президента на Република България.