Общо събрание и вечеря на FBN Bulgaria
Разгледай галерията

Общо събрание и вечеря на FBN Bulgaria

  • Гранд Хотел Милениум София

26 делегати на фамилни компании, членуващи в "Сдружение на фамилния бизнес - България" взеха участие в проведеното в Гранд Хотел Милениум София на 7 април т. г. Общо събрание на организацията. 

Общото събрание започна с приветствие на Ролф-Юрген Заерле, изпълнителен директор на "Силвър Стар Моторс" ЕАД - генерален партньор на FBN Bulgaria.
Представители на новоприети семейни компании представиха своите бизнеси и семейства - Христофор Бунарджиев разказа за историята и успехите на "Булгаро Груп Холдинг" ЕАД, а Юрий Сидоренко представи семейния "Сидоренко Холдинг" АД.

В рамките на предварително обявения дневен ред на заседанието бяха разгледани и приети отчетът за дейността на Управителния съвет за 2022 г., отчетът за финансовото състояние на Сдружението и на "ЕФ БИ ЕН" ЕООД към 31.12.2022 г., бюджетът на Сдружението за 2023 г. и "Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „Сдружение на фамилния бизнес – България“.

Общото събрание прие заявлението за предсрочно оттегляне на Виктор Гугушев като председател на структурата „Следващо поколение“ и му благодари за значимия принос към развитието и утвърждаването на младежката структура.

Беше представена и обсъдена направената номинация от Управителния съвет и за нов председател на структурата "Следващо поколение" бе избран Димитър Димитров.

По предложение на Управителния съвет Иван Стайков беше избран за председател на структурата "Сегашно поколение".

По силата на действащия устав и с решение на Общото събрание новоизбраните председатели на структури получиха мандати като членове на Управителния съвет на организацията.

След края на заседанието, към участниците се присъединиха и други членове на организацията за съвместна вечеря.