Семейство Петрови и тяхната компания Sb Accounting & Consulting се присъединяват към FBN Bulgaria

Семейство Петрови и тяхната компания Sb Accounting & Consulting се присъединяват към FBN Bulgaria

Компанията e водещ аутсорсинг доставчик на пейрол, HR услуги, електронно трудово досие и счетоводство за компании от 1 до 1000+ човека, опериращи в България. 

Повече от 30 години бизнес философията на компанията се базира на симбиозата от личен подход, модерни технологии и експертиза на световно ниво.

Екипът на Sb изчислява възнагражденията на над 28 000 човека месечно, системата й за Електронни трудови досиета се използва от над 90 фирми и 9000 човека. Счетоводната експертиза на компанията позволява да работи в глобалните системи на клиентите.
Sb Accounting & Consulting е единствен партньор за България на световния лидер за пейрол ADP и е носител на 6 поредни награди за качество на услугата.

Други компании, собственост на семейството са Sb Accounting & Consulting (счетоводни услуги) и "Е-Трейд България" ЕООД (организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети).

Към Сдружението ни се присъединят създателят на компанията Любомир Петров, неговата дъщеря Гергана Павлова, синът му Лъчезар Георгиев и неговата съпруга Пламена Георгиева.