Стартира приемането на кандидатури за стипендиант на „Сдружение на фамилния бизнес – България“

Стартира приемането на кандидатури за стипендиант на „Сдружение на фамилния бизнес – България“

Стипендията ще бъде дадена в началото на академичната 2022/2023 г. на студент на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

В реализиране на подписаното през есента на 2021 г. Споразумение на сътрудничество между „Сдружение на фамилния бизнес – България“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, през м. май организацията обявява учредяването на стипендия за студент на Стопански факултет на университета.

Всички заинтересовани студенти могат да се запознаят с условията за участие на сайта на факултета и да подготвят и изпратят своите кандидатури преди 1 септември 2022 г.

„Сдружение на фамилния бизнес – България“ обединява уважавани български фамилни компании, които споделят обща мисия и осъзната отговорност за подобряването не само на икономическите условия, но и на социалната среда, за непрекъснатото развитие и благоденствие на нацията.
Един от приоритетите в дейността на организацията е приносът за личностното и професионално развитие на младите хора, изразяващо се в неизменна готовност Сдружението да инициира и участва в проекти с образователна насоченост.
Сдружението възприема изключително сериозно своите ангажименти по сключеното споразумение с висшето учебно заведение и вече два семестъра организира гостувания за лекции пред студентите на свои членове – успешни и уважавани предприемачи.
Лекторските гостувания, както и новоучредената стипендия, имат за цел да осигурят на студентите на учебното заведение необходимото съдействие за подготовката им като висококвалифицирани специалисти.