Втори мандат за президента на FBN Bulgaria в Изпълнителния комитет на European Family Businesses

Втори мандат за президента на FBN Bulgaria в Изпълнителния комитет на European Family Businesses

Председателят на Управителния съвет на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ адв. Стефан Гугушев бе преизбран за член на изпълнителния комитет на European Family Business (EFB).

На проведеното на 24 юни т.г. редовно Общо събрание на европейската организация на фамилни предприемачи, делегатите от 17 държави-членки единодушно гласуваха втори тригодишен мандат за българския представител в комитета.

Засвидетелстваната подкрепа за адв. Стефан Гугушев е доказателство, че неговата ангажираност с проблемите на семейния бизнес се оценява високо.